Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Ziekmelden & Verlof aanvragen

In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. U vindt hierover meer informatie onder het bericht Ziek Melden

Ziek melden

Als uw kind ziek is, kunt u dit 's morgens tussen 8.00 en 8.30 uur doorgeven via onze Parro App. Lukt dit nog even niet, dan kunt het ook doorgeven aan de leerkracht. Een bezoek aan de dokter, tandarts of specialist vernemen wij graag, dit kunt u ook via de app van Parro aan de leerkracht kenbaar maken.

In het kort:

 • Open Parro op uw telefoon of computer.
 • Klik absentie en kies vervolgens de reden van afwezigheid.
 • U kunt bij deze melding ook een kort bericht typen.
 • De leerkracht van uw kind ziet direct deze ziekmelding.

Verlof aanvragen

In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid.

Voor het aanvragen van verlof kunt u het 'Aanvraagformulier vrijstelling leerplicht' downloaden of ophalen bij de conciërge. Inleveren van het ingevulde formulier kan bij de leerkracht of de administratie. Afhankelijk van uw situatie en de regelgeving wordt uw verzoek wel of niet goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.

Aanvraagformulier vrijstelling leerplicht

Wij hebben voor onze administratie stukken nodig die 'bewijzen' dat een kind recht heeft op vrijstelling. Graag een kopie van bijvoorbeeld een trouwboekje, een uitnodiging etc.

Redenen voor toekennen van verlof door school:

 • Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een trouwkaart en/of kopie trouwakte)
  • bruiloft in Nederland dan maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders 1 schooldag;
  • bruiloft in het buitenland dan maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft
 • Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof
 • Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een rouwkaart en/of akte van overlijden)
  • bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen
  • bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen
  • bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag
  • Als uitvaart in het buitenland plaats zal hebben dan maximaal 5 schooldagen verlof.
 • 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s): maximaal 1 schooldag.

Geen reden tot toekennen van verlof door school zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkope tickets/vakantieaccommodatie in het laagseizoen
 • Tickets die als gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Samen reizen
 • Kroonjaren (verjaardagen bijvoorbeeld 75 jarige opa of oma)
 • Sabbatical
 • Wereldreis / verre reis
 • Compensatie niet op vakantie kunnen door coronavirus
 • Uren eerder weg wegens reis ski-vakantie

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. De rijksoverheid bepaalt dat ieder gezin minstens eens per jaar op vakantie moet kunnen gaan. Kunt u dat niet door uw beroep, dan kunt u een verlof aanvraag doen. Bijvoorbeeld omdat u:

 • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
 • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
 • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar met verlof? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen:

 • Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. 
 • Als werknemer kunt u een verklaring van uw werkgever overleggen. Bijvoorbeeld als u seizoenswerk doet.

Voor meer informatie kijk ook op de website van de rijksoverheid

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66