Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Ziekmelden & Verlof aanvragen

Ziek melden

Als uw kind ziek is, kunt u dit 's morgens tussen 8.00 en 8.30 uur doorgeven via onze Parro App. Lukt dit nog even niet, dan kunt het ook doorgeven aan de leerkracht. Een bezoek aan de dokter, tandarts of specialist vernemen wij graag, dit kunt u ook via de app van Parro aan de leerkracht kenbaar maken.

In het kort:

  • Open Parro op uw telefoon of computer.
  • Klik absentie en kies vervolgens de reden van afwezigheid.
  • U kunt bij deze melding ook een kort bericht typen.
  • De leerkracht van uw kind ziet direct deze ziekmelding.

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof kunt u het 'Aanvraagformulier vrijstelling leerplicht' downloaden of ophalen bij de conciërge. Inleveren van het ingevulde formulier kan bij de leerkracht of de administratie. Afhankelijk van uw situatie en de regelgeving wordt uw verzoek wel of niet goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.

Aanvraagformulier vrijstelling leerplicht

Wij hebben voor onze administratie stukken nodig die 'bewijzen' dat een kind recht heeft op vrijstelling. Graag een kopie van bijvoorbeeld een trouwboekje, een uitnodiging etc.
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66