Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Oudervereniging

Voor een goed contact tussen ouders en school is een oudervereniging onontbeerlijk. De oudervereniging (OV) richt zich, in overleg met het team, vooral op het organiseren van en assisteren bij activiteiten in en om de school. De OV kent diverse commissies met aanspreekpunten.

De belangrijkste activiteiten die door de OV worden georganiseerd zijn: schoolreis, de sinterklaasviering, het kerstfeest en de coördinatie met de schoolfotograaf. Deze activiteiten maken het schooljaar nog leuker voor uw kind(eren). Om deze activiteiten te kunnen realiseren vraagt de OV u als ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij de ouderbijdrage voor het betreffende jaar vastgesteld wordt. Hoe dit komend jaar plaats gaat vinden is nog niet duidelijk, door de corona richtlijnen zal dit er anders uit gaan zien dan voorgaande jaren. Meer informatie hierover en over de hoogte van de bijdrage zal later dit jaar gecommuniceerd worden.

Tevens bent u vrij om een hoger bedrag over te maken, deze opbrengsten zullen wij goed besteden aan leuke activiteiten of andere bestemming die ten goede komt aan de kinderen. 

U kunt dit overmaken op bankrekeningnummer: NL76 RABO 015 273 80 88 t.n.v. Oudervereniging de Kameleon o.v.v. naam kind(eren) en groep(en).
Uiteraard is er de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Lid worden van de OV 
Afgelopen schooljaar zijn er een aantal vertrouwde leden gestopt met de OV en ook in de komende 2 jaar zullen er nog een aantal afscheid nemen. Om bij alle activiteiten te kunnen blijven ondersteunen zijn nieuwe leden erg welkom. Nu denkt u misschien dat het veel tijd in beslag neemt, maar dat valt reuze mee. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen van de OV per jaar. Daarnaast wordt u gevraagd te helpen bij de voorbereiding en de activiteiten zelf. Natuurlijk hoeft u niet bij alle activiteiten te helpen. Heeft u ook zin om veel vrolijke gezichtjes te zien tijdens deze leuke activiteiten? Meld u dan aan voor de oudervereniging! 

Als u meer wilt weten over de OV, of u wilt zelf actief deelnemen, neem dan contact op met:

Ceriel Riemersma (penningmeester) via ceriel08@yahoo.com.
Nicole Beeris (voorzitter) via nicolebeeris@icloud.com.

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66