De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen.

Oudervereniging

Voor een goed contact tussen ouders en school is een oudervereniging onontbeerlijk. De oudervereniging (OV) richt zich, in overleg met het team, vooral op het organiseren van en assisteren bij activiteiten in en om de school. De OV kent diverse commissies met aanspreekpunten. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond gehouden, waarbij nieuwe leden worden gekozen door alle ouders.

De OV helpt bij de organisatie van veel activiteiten op school. De belangrijkste activiteiten die door de OV worden georganiseerd zijn: de sinterklaasviering, het kerstfeest en de coördinatie met de schoolfotograaf. Deze activiteiten dragen bij aan het schoolplezier van uw kind(eren). Om deze activiteiten te kunnen realiseren vraagt de OV u als ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.

De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Voor het schooljaar 2016-2017 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €12,50 per kind.

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL 76 RABO 01527 38 088
t.n.v. Oudervereniging De Kameleon
o.v.v. naam van uw kind(eren) en de groep.

Als u meer wilt weten over de OV, of u wilt zelf actief deelnemen, neem dan contact op met:

Jan Willem Bredewout (penningmeester) via j.w.bredewout@casema.nl.
Heleen Hoffschlag (secretaris) via heleenkuijt72@gmail.com.
Pauline Alberts (voorzitter) via lienpol77@gmail.com.

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66