Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Oudervereniging

Oudervereniging Kameleon
Om de schoolperiode voor alle kinderen leuk te maken worden er door het jaar heen
allerlei activiteiten georganiseerd. Ook dit schooljaar zijn er weer mooie plannen. Denk aan
de schoolreis, Kinderboekenweek en bijvoorbeeld het kerstfeest. Oudervereniging de
Kameleon coördineert deze activiteiten in samenwerking met school. Bij onze school
kunnen alle ouders betrokken zijn die dat leuk vinden. De activiteiten worden namelijk
samen met andere ouders georganiseerd. Je kunt eenmalig helpen of bij een reeks
activiteiten. Ieder halfjaar wordt via hét communicatiemiddel van school; Parro het
activiteitenprogramma gedeeld. Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden voor de
organisatie of begeleiding van een activiteit. De Oudervereniging (OV) is aanspreekpunt,
maakt organiserende ouders wegwijs en beheert het budget. De OV heeft acht
bestuursleden.

Activiteiten OV
De activiteiten waar de Oudervereniging bij betrokken is:

- Schoolreis
- Schoolfotograaf
- Kinderboekenweek
- Sint Maarten
- Sinterklaas
- Kerst
- Carnaval
- Pasen
- Koningsspelen

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de organisatie van deze activiteiten vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het
schooljaar 2023/2024 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage:
Kamp/schoolreis Overige activiteiten
Kinderen groep 0 t/m 7:  €50,-
Kinderen groep 8: €85,- + eindkamp €25,-
Via school ontvangt u een betaalverzoek voor de ouderbijdrage. Gespreid betalen is
mogelijk. Er kan ook extra gedoneerd worden aan de vereniging. Donaties overmaken kan
naar bankrekeningnummer: NL76 RABO 015 273 80 88 t.n.v. Oudervereniging de Kameleon
o.v.v. naam kind(eren) en groep(en).

OV-leden
Laura van Rooijen-Rademakers Voorzitter/secretaris
Annemarie Heintzberger Voorzitter/secretaris
Angelique Luijkx Penningmeester
Sonja Hardeman OV-lid
Joanne van Winsen-Witteveen OV-lid
Dorien Dorresteijn OV-lid
Anne Willem Hup OV-lid
Alexandra de Graaff OV-lid

Mail voor vragen of opmerkingen naar:  oudervereniging@kameleondendolder.nlV.l.n.r. Alexandra, Angelique, Sonja, Dorien.
Onder: Laura, Joanne, Anne Willem, Annemarie.

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66