Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Notulen MR
Reglementen MR

Medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap schrijft voor dat er aan onze school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. Deze raad kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. De raad vergadert een aantal keren per jaar. Er zijn zaken waarin de MR om advies of om instemming wordt gevraagd. De directeur is gesprekspartner van de MR en aanwezig bij de vergaderingen als adviseur. Een reglement op de medezeggenschap is aanwezig bij het secretariaat van de MR. Binnen de Stichting bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn per school een ouder en een leerkracht uit de MR vertegenwoordigd. De GMR behandelt zaken die een bovenschools belang hebben, zoals het beleid dat de stichting voert.

Wie zijn wij?
In de MR van De Kameleon zitten de volgende 3 ouders en 3 leerkrachten:

Ouders:
Peter Legters, vader van Fay (groep 5/6); voorzitter
Ivana Brasileiro Reis Pereira, moeder van Milena (groep 5)
Marthe van den Hoeven, moeder van Elise (groep 6)

Met z'n drieën rouleren we taken als: Deelname aan GMR-vergaderingen/commissies, aanwezigheid bij en contact met de OV (oudervereniging).

Leerkrachten:
Kimberly Boxelaar, leerkracht groep 4; secretaris
Sara Brachten, leerkracht groep 7, tevens lid GMR
Arjan Deuzeman, leerkracht groep 8

Een link naar de notulen van de MR-vergaderingen vindt u bovenaan dit bericht.
In het schooljaar 2022-2023 vergaderen wij op 13 september 2022. De andere data worden nog bepaald.

Input voor de MR-agenda is van harte welkom tot op de dag van de betreffende vergadering. Voor onderwerpen afkomstig van ouders maken we altijd ruimte, ook op het laatste moment!

Als u meer wilt weten over de MR of als u interesse hebt in deelname aan de MR, neem dan contact op met Peter Legters (voorzitter) via mrkameleon@kameleondendolder.nl.

Rooster van aftreden:

Personeelsgeleding Rol    In de MR sinds    Aftredend per
Kimberly Boxelaar              Lid, secretaris 2018 juni 2024
Sara Brachten Lid, GMR 2021 juni 2024
Arjan Deuzeman Lid 2022 juni 2025
Oudergeleding Rol In de MR sinds Aftredend per
Peter Legters Lid, voorzitter 2020 juni 2023
Ivana Brasileiro Reis
Pareira
Lid 2020 juni 2023
Marthe van den Hoeven Lid 2022 juni 2025

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66