Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Notulen MR
Reglementen MR

Medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap schrijft voor dat er aan onze school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. Deze raad kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. De raad vergadert een aantal keren per jaar. Er zijn zaken waarin de MR om advies of om instemming wordt gevraagd. De directeur is gesprekspartner van de MR en aanwezig bij de vergaderingen als adviseur. Een reglement op de medezeggenschap is aanwezig bij het secretariaat van de MR. Binnen de Stichting bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn per school een ouder en een leerkracht uit de MR vertegenwoordigd. De GMR behandelt zaken die een bovenschools belang hebben, zoals het beleid dat de Stichting voert.

Wie zijn wij? In de MR van De Kameleon zitten de volgende 3 ouders en 3 leerkrachten:

Ouders:
Mariëlle Rutten-Boers ( moeder van Aaron in groep 2 en Lisa van 3 jaar) 
Arjan van Bommel (vader van Ilse in groep 4, Oscar in groep 5 en Marius in groep 7)
Janine Dijkmans - Pleizier (moeder van Maud, groep 2)

Met z'n drieën rouleren we taken als: Deelname aan GMR-vergaderingen/ commissies, aanwezigheid bij en contact met de OV (oudervereniging).

Leerkrachten:
Marlies Bakker, leerkracht groep 7A; tevens lid van de GMR.
Lucia |Greeven, leerkracht groep 1/2; secretaris
Kimberly Boxelaar, leerkracht groep 4/5

Een link naar de notulen van de MR-vergaderingen vindt u bovenaan dit bericht. De notulen worden in roulatie door de MR-leden geschreven. In het schooljaar 2018-2019 vergaderen wij op 5 november 2018, 14 januari, 18 februari, 15 april en 17 juni 2019.

Input voor de MR-agenda is van harte welkom tot op de dag van de betreffende vergadering. Voor onderwerpen afkomstig van ouders maken we altijd ruimte, ook op het laatste moment!

Als u meer wilt weten over de MR of als u interesse hebt in deelname aan de MR, neem dan contact op met Arjan van Bommel (voorzitter) via mrkameleon@kameleondendolder.nl.

Rooster van aftreden:

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66