Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen steeds meer inzicht in hun eigen handelen. Ze zijn zich bewust van wat ze kunnen en waar ze nog hulp bij nodig hebben. De kinderen kunnen dit steeds beter aangeven. Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen een kindgesprek met de leerkracht. Een kindgesprek gaat over de interesses van het kind, maar ook over het leergedrag. Het kind stelt ook zelf een doel voor de eerste periode. Op deze manier worden de kinderen meer 'eigenaar' van hun eigen leerproces. Weten ze wat de belemmeringen zijn en wat ze nodig hebben om het doel te behalen.

De kinderen werken met een weektaak waar op staat wat ze voor rekenen, taal en spelling moeten maken. Daarnaast is er ook ruimte voor taken waar ze uit mogen kiezen. We leren de kinderen hoe ze moeten plannen en te kijken naar het gemaakte werk. We reflecteren samen. Wat ging goed? Wat kan de volgende keer anders?

Met rekenen komen er dit leerjaar diverse onderdelen aan bod. Denk daarbij aan vermenigvuldigen met grote getallen, cijferend optellen en aftrekken, deelsommen met rest, de omtrek en oppervlakte. De tafels worden veel geoefend om deze te automatiseren. We zingen het tafellied of maken een tafelbingo.

Voor spelling maken we elke dag een dictee. Herhalen we de regels van de categorieën en oefenen elke dag . De regels zouden de kinderen bijna moeten dromen!

Met taal werken we aan de woordenschat en verkennen we allerlei aspecten van taal. Hoe maak je de lezer nieuwsgierig naar jouw verhaal? Hoe schrijf je een goed slot? Elk onderwerp werken we naar een eindproduct. Een presentatie, een gedicht, een verhaal, een lied. De woordenschat oefenen we regelmatig met de coöperatieve werkvormen.

'Opgepast, in groep 6 lusten wij een hele boekenkast!'
Het blijft geweldig om te zien als kinderen helemaal in een boek kruipen. Ze eigenlijk niet willen stoppen met lezen. Of je enthousiast vertellen dat ze een super leuk boek hebben gevonden in de bibliotheek. Naast het leesplezier en leesmotivatie werken we ook aan het technisch lezen. Belangrijk is dat de kinderen vloeiend leren lezen. Dus.. lezen zoals je praat. Het nauwkeurig en vlot, zonder fouten, lezen van woorden met specifieke leesmoeilijkheden. Het verhogen van de leessnelheid doordat het lezen steeds meer wordt geautomatiseerd. In groep 6 hebben we daar allemaal leuke spelletjes voor. En letten we op een goede expressie met lezen.

Voor begrijpend lezen passen we verschillende leesstrategieën toe die wij, de leerkrachten, via modellen aan de kinderen leren. Een leraar die hardop denkt over een tekst maakt een kind bewust welke strategieën nodig zijn om een tekst te begrijpen. Op deze interactieve manier leren de kinderen te denken over wat ze lezen.

Wereldoriëntatie speelt ook een grote rol in het aanbod voor groep 6. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Naast al deze vakken wordt er ook aandacht besteed aan verkeer, burgerschapsvorming, gymnastiek, muziek, beeldende vorming en drama. Ook werken we groepsdoorbroken aan deze vakken. Kinderen kiezen gedurende een periode van 3 weken voor een workshop. Zo kan ieder kind aan zijn/haar eigen talent werken.
In groep 6 is leren een feestje!
 

Groep 6

  maandag, dinsdag, woensdag              
 
   Meester Ton
  donderdag, vrijdag        
   Juf Chantal                                              
 

 
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66