Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 4.

In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als 'aparte' vakken. Er wordt verder gewerkt aan de leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor de kinderen leuke verhalen kunnen lezen. We gaan leeskilometers maken. Begrijpend lezen krijgt een belangrijke rol.

Spelling wordt steeds belangrijker. We behandelen 12 spellingsregels.

Bij Rekenen gaat het vooral om het aanleren van de tafels. Dit wordt de belangrijkste rekenklus. Er wordt begonnen met inzicht kweken van wat tafelsommen eigenlijk zijn. Als het zover is, worden de tafels geautomatiseerd.

Wereldoriëntatie in groep 4 blijft nog dicht bij het kind. De onderwerpen die behandeld worden zijn vaak een verdieping van de taal methode of wat er op dat moment speelt in de groep.
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 4 focust zich op ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens en beperkingen. Ook het inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen komen aan bod.


Groep 4

  maandag, dinsdag, woensdag      
 
  Juf Angela                                                              
   donderdag, vrijdag                
  Juf Kimberly
 
 
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66