Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 1-2A.

Kleuteronderwijs is gericht op spelenderwijs leren. De kinderen krijgen de ruimte om te spelen, bewegen, ontdekken en ervaren. Het onderwijs aan het jonge kind wordt op een ontwikkelingsgerichte wijze aangeboden waarbij betekenisvol spel als uitgangspunt wordt genomen. Daarvoor is een rijke leeromgeving nodig en mogelijkheden om op niveau te werken. We creëren binnen een thema een gezamenlijke themahoek in het hoekenlokaal.
Tijdens de spel- en werklessen wordt er groepsdoorbroken gewerkt. Dit houdt in dat de tussendeur open staat en kinderen de mogelijkheid hebben om in beide lokalen te werken.
Daarnaast werkt groep 2 vanaf het begin van het schooljaar met een weektaak. Groep 1 start hier in januari mee. De kinderen krijgen drie verplichte taken op het gebied van taal, rekenen en kleine motoriek. De weektaak is een hulpmiddel om de zelfstandigheid bij de kinderen te stimuleren. Daarbij zullen zij zich verantwoordelijk voelen voor het eigen werk. Binnen de weektaak wordt er gedifferentieerd door de ontwikkelingsmaterialen aan te passen op het niveau van het kind.

Groep 1-2A

 
 maandag, dinsdag                                                                                                  

 Juf Machteld    
 
 woensdag, donderdag, vrijdag                
Juf Ans
 
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66