De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen.

Welkom in groep 1-2A.

Kleuteronderwijs is gericht op spelenderwijs leren. De kinderen krijgen de ruimte om te spelen, bewegen, ontdekken en ervaren. Het onderwijs aan het jonge kind wordt op een ontwikkelingsgerichte wijze aangeboden waarbij betekenisvol spel als uitgangspunt wordt genomen. Daarvoor is een rijke leeromgeving nodig en mogelijkheden om op niveau te werken. We creëren binnen een thema een gezamenlijke themahoek in de voorruimte.
Tijdens de spel- en werklessen wordt er groep doorbroken gewerkt. Dit houdt in dat de tussendeur open staat en kinderen de mogelijkheid hebben om in beide lokalen te werken.
Daarnaast werkt groep 2 met een weektaak. De kinderen krijgen drie verplichte taken op het gebied van taal, rekenen en kleine motoriek. De weektaak is een hulpmiddel om de zelfstandigheid bij de kinderen te stimuleren. Daarbij zullen zij zich verantwoordelijk voelen voor het eigen werk. Binnen de weektaak wordt er gedifferentieerd door de ontwikkelingsmaterialen aan te passen op het niveau van het kind.

Groep 1-2 A

maandag tot en met vrijdag
Natascha Zwiers
 

Groep 1-2 B
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Lucia Greeven
 
woensdag
Machteld Mojet
 

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66