Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom op het leerplein.

Naast het aanbod in onze reguliere groepen is er voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen het leerplein. Hier ontmoeten de meer- en hoogbegaafde leerlingen elkaar in een kleine groep en leren ze samen aan complexere opdrachten te werken. De plusdoelen staan hierbij centraal.  

Het onderwijs op het leerplein is gericht op de verbreding en verdieping. Verbreding van kennis kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een vreemde taal, het filosoferen met kinderen en het werken aan projecten. Verdieping kan door het geven van uitdagende opdrachten binnen de vakgebieden die ze op school aangeboden krijgen. Er wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: ruimte geven voor diepgang en creativiteit.  

Ook is er veel aandacht voor het leren leren, wat vaak juist een zwak punt is bij cognitief getalenteerde leerlingen. Kinderen leren executieve vaardigheden te versterken, denk bijvoorbeeld aan doorzettingsvermogen en plannen en worden zich bewust van hun mindset en hoe deze mindset hun leren beïnvloedt.  

Met behulp van het levelwerk en ander pluswerk zullen de kinderen vervolgens ook in de eigen groep verder werken aan hun verdiepende taken en werken aan hun executieve vaardigheden.

HB Specialist Leerplein

    woensdag      
       
  Juf Kimberly                    

Schoolbrede Onderwijs Assistent

    maandag, dinsdag, woensdag, donderdag          
       
  Meester Jelle               


Taalklas

    maandag, dinsdag, woensdag, donderdag          
       
  Juf Lottie              
 
Conciërge

    dinsdag, woensdag, donderdag          
       
  Meester Ruud                
 

    maandag, woensdag
    maandag,  vrijdag           
       
  Meester Roland   
  Juf Fatou           

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66