Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Als kinderen behoefte hebben om met iemand te praten over zaken die direct of indirect met
school te maken hebben, kunnen zij terecht bij juf Danique (Breuer). Zij zal met de kinderen in
gesprek gaan en bekijken welke mogelijkheden er zijn om de kinderen verder te helpen.

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113111 (lokaal tarief).

Het Sticht heeft twee onafhankelijke externe vertrouwenspersonen benoemd om u bij te staan in situaties waarin u behoefte heeft aan een klankbord of gesprekspartner. Dat kunnen situaties zijn waarin u bepaalde zorgen hebt die de school betreffen en die u al met de schoolleiding heeft besproken. Als u niet tevreden bent over de manier waarop het contact met de school verloopt, kan het moeilijk zijn om hiervoor een passende oplossing te vinden of uw klacht kenbaar te maken. De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij begeleiden.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en belast met de begeleiding van de klager.
Mw. B.A. Janssen
Tel: 06-45144301
blijkejanssen@gmail.com

Dhr. A.A. Stegeman
Tel: 06-15022647
antonstegeman@live.nl

Klachtencommissie voor het onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Klachtenregeling Het Sticht

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66