Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 7

In groep 7 worden de kinderen steeds meer voorbereid op het voortgezet onderwijs. We oefenen met het bijhouden van een agenda, het maken van huiswerk en het plannen van een weektaak. De kinderen zijn 'eigenaar' van hun eigen leerproces.  

Bij het werken aan de weektaak kiezen de kinderen wekelijks een leerdoel. We maken een plan, voeren deze uit en reflecteren op ons doel. Wat ging er al goed? Wat zou er nog beter kunnen? Vaak hebben kinderen in dit leerjaar al inzicht in hun eigen handelen. Hierdoor leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Meer en meer beginnen de kinderen te begrijpen dat ze echt voor zichzelf aan het werk zijn en dat zij de stap naar het voortgezet onderwijs moeten maken.  

Groep 7 wordt als één van de moeilijkste jaren gezien. De lesstof vraagt meer inzicht en begrip.  

Met rekenen komen er dit leerjaar diverse onderdelen aan bod. Denk daarbij aan het cijferend vermenigvuldigen en delen, breuken en procenten. Hiervoor zijn de tafels erg belangrijk. Deze worden aan het begin van het jaar extra geoefend om ze te automatiseren.  

Bij spelling leren we nog een paar nieuwe categorieën. We doen elke dag een dictee. In die dictees komen al die categorieën ook weer aanbod. Aan het einde van het jaar kunnen de kinderen alle categorieën wel dromen!  Grammatica en werkwoordspelling worden in groep 7 nog belangrijker. Je moet bijvoorbeeld kunnen ontleden om werkwoordspelling goed te kunnen maken. Steeds meer raakt de lesstof met elkaar verbonden. 

Wat doen we dan bij taal? We gaan aan de slag met verschillende thema's. We werken aan de woordenschat en verkennen verschillende aspecten van taal. Wat is een alinea? Hoe schrijf je een goede informatieve tekst? Aan het einde van elk thema presenteren we een eindproduct aan elkaar.  

Lezen is een belangrijk onderdeel op school. In groep 7 werken we met een leescircuit. In dit leescircuit komen verschillende genre aan bod. Op deze manier kunnen kinderen ontdekken wat voor boeken zij leuk vinden. Want zeg nou zelf, lezen is toch fantastisch!  

In groep 7 doen de kinderen het verkeersexamen. Zowel praktisch als theoretisch. Hoewel veel kinderen dit vaak spannend vinden, is er toch een ontspannen sfeer. Dit examen wordt echt als heel leuk ervaren en is een goede voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.  

Er staat veel op de planning, er komt veel nieuwe stof aan bod. Dit vraagt wat van de kinderen. Gelukkig is er ook ruimte voor plezier, want leren in groep 7 is een feestje.


Groep 7


  maandag t/m vrijdag                
       
  Juf Sara                                    

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66