De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen.

Welkom in groep 7.

Wat wordt er allemaal geleerd in groep 7? 

In groep 7 starten we met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Kinderen leren steeds meer om huiswerk te plannen, een weektaak te plannen en om zichzelf te redden als het gaat om het opdoen van nieuwe kennis, vaardigheden en begrip. Meer en meer beginnen de leerlingen te begrijpen dat ze echt voor zichzelf aan het werk zijn en dat zij de stap naar het VO moeten maken.

Groep 7 wordt vaak beschouwd als één van de moeilijkste jaren. De lesstof vraagt meer inzicht en begrip. Zo worden de verhaaltjessommen steeds belangrijker en moet je bijvoorbeeld kunnen ontleden om werkwoordspelling goed te kunnen maken. Steeds meer raakt de lesstof met elkaar verbonden.

Wereldoriëntatie speelt ook een grote rol in het aanbod voor groep 7. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Ook staat het verkeersexamen centraal in groep 7. We doen een praktisch examen en een theoretisch examen. Er staan diverse culturele uitjes op de planning en we gaan de diepte in wat betreft de zaakvakken. Kortom, een druk jaar, veel nieuwe lesstof, er wordt veel gevraagd van de leerlingen, maar tussen alle vakken door maken we ook een hoop plezier.


Groep 7


maandag t/m vrijdag                
       
 Evita van IJzerlooij                                    

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66