Samen leren, spelen en ontwikkelen.

"Samen leren, spelen en ontwikkelen"

Onze missie:

Wij streven naar onderwijs in een veilig schoolklimaat, waarbij de kinderen met een positief kritische houding en doordachte uitdagingen tot zelfstandig leren komen.


Onze visie:    

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken zijn we een school waar elk kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.

Het geven van goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving. De Kameleon profileert zich als school met een grote maatschappelijke betrokkenheid.  We  anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en werken samen met onze ketenpartners in het dorp.

In ons onderwijs gaan we uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. Wij stemmen ons onderwijs af op de verschillen tussen kinderen en streven daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij binnen de mogelijkheden van hun kunnen tot optimale ontwikkeling komen. Strategisch leren, betekenisvol leren en sociaal leren zijn de drie pijlers van waaruit wij werken.

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66